Humle AS har kompetanse innen


 • CNC styresystemer og verktøymaskiner

 • Servoteknikk og målesystemer

 • PLS og generell automasjon

 • Maskinteknikk.


Vi reparerer, moderniserer og oppgraderer mange typer maskiner.Tegner og bygger spesialmaskiner til mange formål.

Eksempel på oppdragstyper:

 • Akutte reparasjoner når feil oppstår på viktige produksjonmaskiner

 • Monterer multivariable data-nettverk hvor gammelt og nytt utstyr skal kommunisere

 • Bygge spesialmaskiner for verkstedindustrien

 • Bygge spesialmaskiner og testutstyr for universiteter og forskningsbedrifter

 • Moderniseringsoppdrag for jernbanen

 • Framstilling av prototype utstyr for oppdrettsindustrien

 • Tilpassing av trykkerimaskiner

 • Lage styresystem for småkraftverk


Kontaktinfo:

Epost: Bernt@Humle.no

Tlf: (+47) 950 444 77

Prost Castbergs vei 5

N-7051 Trondheim.

Mer om Humle AS

Mer om Bernt

Hyttetomter i Teveldal

Hyttetomter på Ulvøy